The Secret Life of Art

Bijdragen van buurtbewoners

Joke Bakker

Da Costakade 89

Amsterdam 1053

maker: Rachid Ben Ali – 9-11

woonkamer

Muziek is de enige kunstuiting die in staat is direct door te dringen tot de ziel. Dit heftige schilderij uit het kind-zijn van Rachid Ben Ali komt hier heel dicht bij. Hij heeft een volstrekt eigen handschrift , zo ongekunsteld, dat het direct contact maakt met het on(der) bewuste.. Er is geen sprake van voorbeelden maar een directe weergave van zijn innerlijk beeld, uniek, authentiek en te volle uit zichzelf geput. De kunst van Rachid is vervreemdend er valt niets te bedenken en alleen te voelen. En als je het toelaat dan laat je Rachid toe. Heel persoonlijk en de duiding komt achteraf uit de ziel en het brein van de beschouwer.

By Accident (olieverf op papier) dateert uit 1999, hoe voorspellend?/. Of zijn nine eleven en de huidige ellende in het Midden-Oosten van alle tijden?? en nemen met de technologie de verschrikkingen toe?? en rest ons alleen de vrede in ons eigen hart??