The Secret Life of Art

Bijdragen van buurtbewoners

Marianne Pruimboom

maker: Corri Janssen

huiskamer

Dit schilderij van mijn “buitentekenvriendin” en collega Corri Janssen heb ik, zoals men dat pleegt te noemen, onder de handen van de kunstenaar vandaan gekocht. Als het olieverf was, was de verf nog nat geweest! In haar atelier op het WG-terrein liet ze mij haar nieuwste werk zien: schilderijen gemaakt naar aanleiding van haar reizen, onder andere naar Schotland. De losse, lichte toets en de zachte kleuren van dit lieflijke landschap spraken me direct aan. Niets meer aan doen! Maar, Corri kennende, zouden er ongetwijfeld nog vele lagen verf overheen gaan voordat zij het schilderij als voltooid zou beschouwen.
Er restte mij niets anders dan direct toe te happen, het schilderij te kopen met het uitdrukkelijke verbod er ook nog maar iets aan te veranderen. Aldus geschiedde en nu hangt het schilderij alweer een aantal jaren in mijn zeegroene kamertje waar het een belangrijke bijdrage levert aan de lichte, luchtige sfeer die ik daar probeer te scheppen.