The Secret Life of Art

Bijdragen van buurtbewoners

L. Toujours

maker: onbekend – retabel

huiskamer

Retabel & Restaurant

Dit is een zogenaamd Vlaams ‘retabel’ uit 1510 en het verbeeldt de kruisdraging door Jezus. Retabels bestonden vanaf de vroege Middeleeuwen uit een houten kast achter het altaar. Zo’n kast was onderverdeeld in compartimenten, en daarin werden uit hout gesneden beeldjes en beeldengroepen geplaatst. Ze vertelden, als in een stripverhaal: de hoogtepunten uit de Bijbel aan de ongeletterde gelovigen. In de meeste gevallen waren deze beeldjes beschilderd en verguld, wat zo’n kast een feestelijk uitzicht gaf.

Ook dit retabel moet er in 1510 kleurig en glimmend uit hebben gezien. Rond 1500 was de vervaardiging van retabels als deze uitgegroeid tot een lucratieve kunstindustrie, met Antwerpen, Brussel en Mechelen als belangrijkste centra.
In 1990 startte een zoektocht van een grootvader en zijn kleindochter –nu de eigenaresse- naar de herkomst van dit retabel. Want uit welke stad kwam deze? Zij bezochten daarom in het Vlaamse land allerlei specialisten van religieuze Middeleeuwse kunst. Zo werden zij ware kenners!
Het werd een zoektocht die hen leidde naar alle uithoeken van het mooie Vlaanderen-land: maar die vooral culinaire hoogtepunten kende. De beste lunchplekken werden daarbij gefrequenteerd.

Maar was het nou Antwerpen, Mechelen of Brussel?
De kleindochter heeft nog steeds géén idee, maar, kijkend naar de kruisdraging weet ze: heerlijk met Opa gegeten!